You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Адрес: гр. Велико Търново , улица „Бузлуджа“ №1

Факс: 062/ 622 487

Управител тел/факс.: 062/ 62 02 49

email:contact

Телефони на отделенията в „КОЦ -В.Търново“ ЕООД:

Гл. счетоводител – тел: 062/ 625 498

Главна мед. сестра: 062/ 603 330

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube