Адрес: 5000, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

e-mail:
onkovt@abv.bg
zoponkovt@abv.bg (за обществени поръчки)
onkovt.fin@gmail.com (счетоводство)

факс: 062 622487; 062 62 02 49

Телефони:
062622487, 0878271007 – Управител
0878621776 – Главна  медицинска сестра
0878271142 – Главен счетоводител
062 625 498 – Счетоводство

Отделение по онкологична хирургия
0878271051 – Д-р Илия Попов – Началник отделение
0878271097 – Д-р Иван Николов
0878271048 – Д-р Драгомир Димитров -уролог
0878271097 – Д-р Димитър Димитров – уролог
0878271196 – Деница Русева– старша медицинска сестра
0878271057 – Манипулационна – ООХ

Отделение Гръдна хирургия
0878271053 – Д -р Драгош Методиев – Началник отделение
0878271159 – Манипулационна – ОГХ

Отделение по анестезиология и интензивно лечение
0878271039 – Д-р Пламен Маринов – Началник отделение
0878271065 – Д-р Наташа Богданова – Началник операционен блок
0878271082 – Нели Игнатова старша медицинска сестра ОАИЛ
0878271072 – Манипулационна – ОАИЛ
0878271169 – Калина Душкова – старша медицинска сестра

Отделение по онкогинекология
0878271076 – Д-р Иваничка Ножарова – Началник отделение
0878271083 – Петя Мирянова – старша медицинска сестра
0878271085 – Манипулационна ООГ

Отделение по медицинска онкология
0878271093 – Д-р Дора Закова – Началник отделение
0878271096 – Д-р Румяна Савова
0878271108 – Пенка Денчева – старша медицинска сестра
0878271075 – Манипулационна ОМО
0878271156 – Манипулационна АХТ

Отделение по лъчелечение
0878271052 -  Д-р Габриела Христова – Началник отделение
0878271071 – Д-р Габриела Христова
0878271116 – Иваница Цветкова – старша медицинска сестра
0878271119 – Манипулационна ОЛЛ
0878271118 – Николай Станев- старши медицински лаборант
0878271019 – Инж. Мария Крумова
0878271036 – Компютър томограф лаборанти

Клинична лаборатория
0878271131 – Д-р Василиса Василева – Началник отделение
0878271200 – Петя Ангелова – старши клиничен лаборант

Отделение по Образна диагностика
0878271121 – Д-р Росен Проданов – Началник отделение
0878271130    Ro лаборант – разположение

Отделение по нуклеарна медицина
0878271168 – Лаборанти ОНМ

Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория
0878271089 – Йорданка Йорданова – старши лаборат

Диагностично- консултативен блок
0878271141 – Д-р Йончо Петров
0878271143 – Силвия Дряновска – старша медицинска сестра
0878271150 – Регистратура ДКБ
0878620249 – Кабинет за „болката“
0878271180 – Хирургичен кабинет
0878271181 – Гинекологичен кабинет
0878271183 – Кабинет медицинска онкология
0878271184 – Кабинет лъчелечение
0878271187 – Урологичен кабинет
0879829815 – Социален работник  -Теменужка Моминска

Аптека
0878621816 – Лиляна Стоянова
0878132940 – Петя Хараламбиевао

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube