АСБ е самостоятелно структурно и функционално обособено звено в рамките на общата структура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинска дейност в  “Комплексен онкологичен център -Велико Търново “ ЕООД.

Управител – Д-р Мария Рачева

тел.: 062/ 620 249

Главен счетоводител – Милка Тимова

тел.: 062/ 625 498

 

Главна мед. сестра – С. Димитрова

тел.: 062/ 603 330

Началник АСБ – Св. Джурджина

тел.:062 / 622 487

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube