nuklearna

Морфологични и функционални диагностични изследвания с кратко живущи изотопи на органи и системи, радиологични изследвания на туморни маркери, автоимунни антитела и хормони.

Отделителна система- бъбречна функция, клирънси – панренхим, резидуална урина

Сцинитиграфия на щитовидна жлеза

Перифузионна сцинтиграфия на бели дробове

Трифазна динамична сцинтиграфия на кости и ставиnuklearnalab

Хепотобиларна система

Слюнчени жлези

Главен и гръбначен мозък

Сцинтиграфия с туморотропни радиофармацевтици

Радиоимунология

Началник отдел: д-р С. Йорданов

Ординатор : д-р П. Тухчиева

Тел: 062/2699 234

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube