Прегледи, консултации и диагностициране на пациенти с онкологични заболявания, които подлежат на операция или оперирани такива, както и с уточнени диагнози в други Лечебни заведения и насочени за оперативно лечение в КОЦ – Велико Търново.

В Онкохирургичният кабинет се извършват : превръзки, пункции.

Издаване на документи за временна неработоспособност и подготовка на документи за явяване пред ТЕЛК.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на следните органи:

• ендокринни жлези;

• храносмилателна система;

• млечни жлези;

• съединителна тъкан;

• кости.

Специалисти:

Д-р П.Атанасов-хирургия –онкология

Д-р Г.Атанасов –хирургия

Д-р Ив.Попов –хирургия

Д-рИл.Попов хирургия

Телефон за връзка:

062/600-766-298

0878271180

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube