Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на пикочната система.

Издаване на документи за временна неработоспособност и подготовка на документи за явяване пред ТЕЛК.
В кабинета се извършва:

• диагностика и лечение на онкологични заболявания и преканцерози на урогениталната система;

• цистоскопии на регистрирани диспансерно болни;

• урологични консултации.

• катетиризация на пикочен мехур

Специалисти:

Д-р Драгомир Димитров-уролог

Д-р Ненчо Кондов –уролог

Телефон за връзка:

062-600-766-291

0878271187

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube