2016 г.

2015 г.
2014 г.

————————————————————————————————————————-

„Доставка на лекарствен продукт Trabectidin за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД /договаряне без обявление/

————————————————————————————————————————-

„Доставка на скъпоструващи противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2014г-2015г.“ /април, 2014г/

————————————————————————————————————————-

„Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2014г.-2015г.“

————————————————————————————————————————-

„Доставка на скъпоструващи противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2014г.-2015г.“

————————————————————————————————————————-

Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД“ /публична покана/

————————————————————————————————————————-

Доставка на рентгенови филми и химикали за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г-2015г.

————————————————————————————————————————-

Доставка на лекарствен продукт DENOSUMAB за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г.-2014г.
(втора публична покана с нов срок за публичен достъп)

————————————————————————————————————————-

Ежедневно изпиране и изглаждане на болнично бельо и работно облекло на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г.-2015г.

————————————————————————————————————————-

Доставка на лекарствен продукт Denosumab за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г.-2014г.

————————————————————————————————————————-

Доставка на болнична храна за лежащо болните пациенти на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД

————————————————————————————————————————-

Доставка на лекарствен продукт IMATINIB за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г.-2014г.

Смъкни документи

————————————————————————————————————————-

Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура в „КОЦ-В.Търново“ ЕООД

————————————————————————————————————————-

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013-2014г.

————————————————————————————————————————-

Доставка на лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013г. – 2014г.

————————————————————————————————————————-

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД през 2013-2014г. Уведомително писмо, относно Решение за промяна на обществена поръчка за медицински консумативи и лабораторни реактиви.Линк към РОП на АОП, преписка 00763-2013-0001

———————————————————————————————————————————————————————-

Обществена поръчка за храна 2012г.

————————————————————————————————————————————————————–

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПРАНЕ 2012Г.

—————————————————————————————————————————————————————–

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ ЗА  НУЖДИТЕ НА „КОЦ-В. ТЪРНОВО” ЕООД  ПРЕЗ 2013-2014 г.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube