В кабинета се извършва преценка за назначаване на лъчелечение, планиране в „лист на чакащи” за лъчелечение и оформяне на документи за прием в стационара.

Извършва се планиране на лъчелечението .

Регистриране на пациенти подлежащи на лъчелечение в „Листа на чакащи „

Диспансерно наблюдение на пациенти със заболяване на ЦНС.

Издаване на документи за временна неработоспособност и подготовка на документи за явяване пред ТЕЛК.

Специалисти :

Д-р Габриела Христова

Д-р Румен Чивчибашиев

Телефон за връзка:

062-600-766-296

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube