Адрес: 5000, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

e-mail:


onkovt@abv.bg
zoponkovt@abv.bg (за обществени поръчки)
onkovt.fin@gmail.com (счетоводство)

onkovtapteca@abv.bg (аптека)

факс: 062 62 02 49

Телефони:

0878271097 – Управител

0878271054 – Главна медицинска сестра

0879829816 – Главен счетоводител

Отделение по онкологична хирургия

0878271045   Д-р Георги Костов – Н-к отделение

0878271051 – Д-р Илия Попов

0878271097 – Д-р Иван Николов

0878271048 – Д-р Драгомир Димитров -уролог

0878271097 – Д-р Димитър Димитров – уролог

0878271196 – Ренета Антонова– старша медицинска сестра

0878271057 – Манипулационна – ООХ

Отделение Гръдна хирургия

0878271159 – Манипулационна – ОГХ

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

0878271039 – Д-р Пламен Маринов – Началник отделение

0878271065 – Д-р Наташа Богданова – Началник операционен блок

0878271082 – Нели Игнатова старша медицинска сестра ОАИЛ

0878271072 – Манипулационна – ОАИЛ

0878271169 – Калина Душкова – старша медицинска сестра

Отделение по онкогинекология

0878271076 – Д-р Иваничка Ножарова – Началник отделение

0878271083 – Петя Мирянова – старша медицинска сестра

0878271085 – Манипулационна ООГ

Отделение по медицинска онкология

0878271093 – Д-р Дора Закова – Началник отделение

0878271108 – Елена Иванова – старша медицинска сестра

0878271075 – Манипулационна ОМО

0878271156 – Манипулационна АХТ

Отделение по лъчелечение

0878271052 -  Д-р Габриела Христова – Началник отделение

0878271071 – Д-р Габриела Христова

0878271116 – Иваница Цветкова – старша медицинска сестра

0878271119 – Манипулационна ОЛЛ

0878271118 – Николай Станев- старши медицински лаборант

0878271019 – Инж. Мария Крумова

0878271036 – Компютър томограф лаборанти

Клинична лаборатория

0878271131 – Д-р Василиса Василева – Началник отделение

0878271200 – Петя Ангелова – старши клиничен лаборант

Отделение по Образна диагностика

0878271121 – Д-р Росен Проданов – Началник отделение

0878271130    Ro лаборант – разположение

Отделение по нуклеарна медицина

0878271168 – Лаборанти ОНМ

Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория

0878271089 – Йорданка Йорданова – старши лаборат

Диагностично- консултативен блок

0878271141 – Д-р Йончо Петров

0878271143 –Нели Станкова– старша медицинска сестра

0878271150 – Регистратура ДКБ

0878620249 – Кабинет за „болката“

0878271180 – Хирургичен кабинет

0878271181 – Гинекологичен кабинет

0878271183 – Кабинет медицинска онкология

0878271184 – Кабинет лъчелечение

0878271187 – Урологичен кабинет

0879829815 – Социален работник  -Теменужка Моминска

Аптека

0878621816 – Лиляна Стоянова

0878132940 – Петя Хараламбиева

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube