В Онкохирургично отделение работят висококвалифицирани специалисти, разполагащи с повече от една профилна специалност: хирургия, онкология и детска хирургия. Някои от лекарите извършват ендоскопски интервенции и манипулаци на горен и долен храносмилателен тракт.

Отделението разполага с 32 легла в стаи с луксозно и съвременно обзавеждане: климатици, плазмен телевизионен приемник, парно отопление, инсталации с кислород и вакуум до всяко легло, индивидуални монитори, перфузори, санитарен възел към всяка стая.

Оперативната дейност е с доста широк обхват:

 • Операции при доброкачествени и злокачествени новообразувания на млечните жлези.
 • Операции при новообразувания на стомаха и тънките черва
 • Операции при доброкачествено и злокачествено новообразувание на дебелото и право черво.
 • Операции на жлъчни пътища, черен дроб и панкреас.
 • Лимфна дисекция на всички анатомични области и басейни
 • Операции при механични дефекти /хернии/ на предна коремна стена и ингвинална област.
 • Извършване на интервенции за отстраняване на новообразувания на меките тъкани и ретроперитонеалното пространство.

Цялостното оперативно лечение в Онкохирургично отделение на КОЦ В. Търново е съобразено със съвременните стандарти и модерна онкологична доктрина.

Началник отделение: д-р Георги Костов

д – р Иван Николов

д – р Илия Попов

д – р Иван Попов

тел: 062/600766 222

У Р О Л О Г И Ч Е Н    С Е К Т О Р

В Урологичен сектор, разкрит към Онкохирургично отделение на КОЦ В. Търново, работят двама лекари със специалност урология. Секторът разполага с шест легла. Стаите са със съвременно битово обзавеждане: климатици, плазмен телевизионен приемник, парно отопление, инсталации с кислород и вакуум до всяко легло, индивидуални монитори, перфузори и санитарен възел.

Тук се извършва съвременно лечение на урологичните заболявания.

 • Ендоскопски методи на лечение в онкоурологията и реконструктивната урология.
 • Оперативно лечение на простатен аденом.

Клинични пътеки.

 • Оперативно лечение при онкологични заболявания на отделителната система.
 • Лечение на аденом на простатната жлеза.
 • Оперативни процедури върху мъжка полова система.
 • Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища.
 • Оперативни процедури върху бъбрека и уретера с голям, среден и малък обем.

Завеждащ сектор – д-р Драгомир Димитров

Д-р Димитър Димитров

 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube