В кабинета се извършват следните дейности:

1.Консултация  на пациенти във връзка за представянето им пред ТЕЛК
2.Извеждане на болнични листи от кабинетите при ДКБ.
3.Изготвене на документите на пациентите за представянето им пред ТЕЛК.
4.Изготвя етапна епикриза.
5.Следи пълното социално осигуряване на пациентите.

Статистикът извършва следните дейности:

1.Следи движението на болните по електронен път
2.Подготвя периодично отчети към РЦЗ, РИОКОЗ и РЗОК.
3.Обработва документите на изписаните болни.
4. Спомага за осъществяване на назначените от лекуващият лекар консултации.
5. Обработва документите на вече снетите от учет пациенти.

Телефон за връзка: 0879 829 815

Работно време : 8:00-14:00 ч.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube