ren

Извършва всички видове рентгенологични изследвания.

Отделението разполага с конвенционален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост; мобилни рентгенови апарати за рентгенографии при леглото на пациента и в опрерационната зала

Началник отделение: д-р И. Шабарков

Ординатор: д-р И. Герджикова

Тел: 062/2699 356

Мамографии на млечна жлезе

Д-р Р. Проданов

Работно време: 8:00-14:00ч.

Тел: 062/2699 356

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube