В кабинета се извършва диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи Консултативни прегледи на пациенти, насочени от специалисти и ОПЛ. Профилактични прегледи по желание на пациентите /по утвърден ценоразпис/. В кабинета работи лекар, който е с висока квалификация и тясно специализирана професионална насоченост по онкология и дерматология. Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на кожата, устните и малигнен меланом Издаване на документи за временна неработоспособност и подготовка на документи за явяване пред ТЕЛК.

Телефон за връзка:

062-600-766-296

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube