АСБ е самостоятелно структурно и функционално обособено звено в рамките на общата структура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинска дейност в  “Комплексен онкологичен център -Велико Търново “ ЕООД.

Управител – Д-р Иван Николов

тел.: 062/ 620 249

Главен счетоводител  – Марина Рускова

тел.: 0879 829816

Главна медидицнска сестра – Мирослава Ганчева

тел.: 0878 271054

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube