РАКОВИЯТ РЕГИСТЪР събира,съхранява,анализира и интерпретира данните  за случаите с онкологични заболявания и преканцерози. Той е неразделна част от Националния раков регистър.

   Телефон:

ЗАДАЧИ на регионалния раков регистър:

 1.Активно и пасивно издирване на новозаболелите

А/ Пасивно издирване-чрез получаваните в МОДОЗС епикризи, хистологични резултати, бързи известия,свидетелства за смърт.

Б/ Активно-чрез лични посещения и чрез изпращане на писма до лечебни заведения, лаборатории, лични лекари, служби ГРАО, РЗОК , РЦЗ и др.

2.Своевременна регистрация с възможно най- пълни данни за точна диагноза, ТНМ класификация, хистологичен резултат,съответстващ на локализацията.

3.Регистрация на проведеното лечение и колко време след установяване на диагнозата е започнало то.

4.Правилно съхранение на получените данни и предаването им само на определени от законите и нормативните актове институции и лица.

5.Осъществяване на връзка с Националния раков регистър и другите регионални ракови регистри.

6. Своевременно снемане от отчет при промяна на диагнозата или при смърт.

7.Своевременно изготвяне на необходимите отчети.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube