„Комплексен онкологичен център –Велико Търново” ЕООД е вторият по големина онкологичен център в страната.

Разкрит е през 1951 г. като „Окръжен диспансер за онкологични заболявания“, в последствие извършва дейност като „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД.

През 1998 г. е регистриран за първи път като търговско дружество.

От 2010 г. след извършени законодателни промени, налагащи преобразуване на лечебното заведение, същото съществува като „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.

Лечебното заведение извършва комплексна многопрофилна онкологична помощ.

Предлага на своите пациенти изпълняване на целия цикъл дейности – профилактика; диагностика и лечение на онкологични и неокологични (доброкачествени) заболявания; регистрация; проследяване и диспансеризация.

Областите на дейност включват онкологична хирургия, гръдна хирургия, урология, онкогинекология, медицинска онкология, лъчелечение, клинична патология, клична лаборатория, образна диагностика и нуклеарна медицина.

   

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube