Отделението е основано през 1972 година, разполага със СПЕКТ гама камера СИМЕНС, даваща триизмерен образ и функционалното състояние на органи и системи. Извършват се високо специализирани морфологични и функционални диагностични изследвания с кратко живущи изотопи, радиоимунологични изследвания – серумни нива на туморни маркери, автоимунни антитела и хормони, метаболитна терапия.

1.Отделителна система- бъбречна функция, сцинтиграфия на бъбреци

2.Сцинитиграфия на щитовидна жлеза -с 99 mТс и 131 йод

3.Перифузионна сцинтиграфия на бели дробове

4.Сцинтиграфия на кости и стави – целотелесна ,частична- прицелна

5.Слюнчени жлези

6.Главен мозък

7. Сцинтиграфия с туморотропни радиофармацевтици

8.Метаболитна терапия с 89 стронций

9. Туморни маркери – CEA , CA 15-3 ,CA 19-9 ,PSA, CA 125, TGn

ОНМ обслужва пациенти с онкологични и неонкологични заболявания насочени от специалисти от болничната и извънболнична медицинска помощ по договор с НЗОК  и други здравни заведения /или срещу заплащане/

Началник отделение -  Д-р  Румен Чивчибашиев

Старши лаборант -  Даниела Павлова

Работно време  -  от 8,00 до 15,30 ч.

Тел.  0878 271 168

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube