Ефективното функциониране на отделението е обусловено от оборудване със съвременна медицинска апаратура, с екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти работещи в съответствие с най-новите постижения на медицинската наука и правилата на добрата клинична практика, както и на правилата и медицинските стандарти за лекарствено лечение на солидни тумори.

 ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ :

 

 • Ехокардиография
 • Ултразвукова диагностика на коремни органи
 • Изследване на туморни маркери

Уточняващи и други стадиращи процедури като цистоскопии, ректоскопии, иригографии, фиброколоноскопии, ренгенографии, компютърна томография,  костна сцинтиграфия.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ :

 Лечебната дейност в Отделението по медицинска онкология се извършва след решение на общата клинична онкологична комисия и клинична комисия по химиотерапия.За всеки пациент се изготвя индивидуален лечебен план съобразен със стадия, морфологичния вид, придружаващите заболявания и общото му състояние.

В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПАЦИЕНТИ ПО :

 • Клинична пътека № 298 – системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 / три / дни.
 • Клинична процедура № 05 – системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания – продължителност до 12 часа.
 • Клинична процедура № 07 – при пациенти с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.
 • Мониториране и лечение на странични ефекти на противотуморните лекарствени средства .
 • Оценка на противотуморния ефект след приложеното лечение.
 • Определяне на след болничен режим и проследяване .
 • Медицинска експертиза на работоспособноста .

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ:

Д-Р ДОРА ЗАКОВА

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-Р ДОРА ЗАКОВА

Д-Р ТОДОР БАКЪРДЖИЕВ

Д-Р ИЛИЯНА ИЛИЕВА

Д-Р СВИЛЕН АНГЕЛОВ

 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube