Сектор  “Управление на човешките ресурси, деловодство и кореспонденция“ включва:

- Зав. сектор   „СИ“ – тел: 062/600766 /229;

- Личен състав – тел.: 062/603360;

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube