Началник ДКБ: Д-р Йончо Петров

Работното влеме на кабинетите е от 08.00 до 14.00 часа

 Диагностично-консултативния блок има три подразделения:

  I. Приемно-консултативни кабинети по съответните профили:

 • Онкохирургичен.
 • Онкогинекологичен.
 • Онкотерапевтичен.
 • Радиологичен.
 • Онкоурологичен.
 • Кабинет УНГ.
 • Имунологичен. к-т.
 • Ехографски кабинет.
 • Функционален кабинет с манипулационна .
 • Кабинет за борба с болката и палиативно лечение.
 • Кабинет за първоначална регистрация и изписване на протоколи за безплатно лечение.
 • Кабинет на социалния работник и статистика.
 • Кожен кабинет.
 • Операционна , която се използва за малки оперативни интервенции, биопсии и ендоскопии.

II. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории и отделения за функционална и образна диагностика.

1.Рентгено-диагностично отделение.

2.Отделение по нуклеарна диагностика и радиоимунология.

3.Отделение по клинико-лабораторна диагностика.

4.Патоморфологично отделение с цитологична лаборатория.

III. Регионален раков регистър с картотека на регистрираните лица.

 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube