Стационарния блок има следната структура:

  1. Отделение по медицинска онкология със сектор палиативни грижи  /60 легла/
  2. Онкохирургично отделение с коремен и урологичен /39 легла/
  3. Отделение по Гръдна хирургия   /14 легла/
  4. Онкогинекологично отделение   / 24 легла/
  5. Отделение по лъчелечение с дневен стационар   /54 легла/
  6. Отделение по анестезия  и интензивно лечение    /15 легла/

Разполага общо с 206 легла.

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube