Структурата на лечебното заведение е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения

„КОЦ-В. Търново“ ЕООД има следната структура:

1. Диагностично-консултативен блок, който се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и отделения без легла по образна диагностика, патоанатомия и нуклеарна медицина;

2. Стационарен блок, който се състои от отделения, съответстващи на основните методи от комплексното лечение – медицинска онкология, лъчелечение, онкологична хирургия;

3. Болнична аптека

4. Административно – стопански блок


Управител: д-р Иван Николов

Главна медицинска сестра

Мирослава Ганчева

тел.: 0878 27 10 54

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube