Отделението по Анестезия и Интензивно лечение (ОАИЛ)  се състои от два  сектора – асептичен и септичен.

В Асептичен сектор има шест болнични бокса  :

 • Дихателна реанимация;
 • реанимация ректум
 • реанимация стомах
 • реанимация урология
 • реанимация гинекология

ОАИЛ разполага със следната апаратура

 • Респиратор за продължителна белодробна вентилация
 • Пациентни монитори:
 • Перфузори
 • Дефибрилатор с пейсмейкьр
 • ЕКГ апаратСекарекс
 • Реанимационни легла

В отделението е изградена централна  аспирационна система и кислородна инсталация.

В ОАИЛ е изградена и функционира централна климатизационна система за поддържане на постоянен микроклимат в болничните боксове.

Във всички боксове има възможност за мониториране на пациентите от момента на прием в отделението до изписването им..

Основната функция на ОАИЛ e да обслужва адекватно нуждаещите се от оперативно лечение пациенти в „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД. Концентриране усилията повече в лечебния процес- различни видове анестезия  и интензивно лечение на пациенти с увредени основни жизнени функции /дишане, кръвообращение/.

 • Facebook
 • Twitter
 • google+
 • Youtube