Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД търси да назначи на постоянен трудов договор:

1. Лекари с придобита специалност по „Онкология“ или „Медицинска онкология“

2. Новозавършили лекари, които да се обучат и да специализират.

Трудов договор ще се сключи след събеседване с Управителя.

При проявен интерес моля, изпратете CV на имейл адрес: onkovt@abv.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

/дата на публикуване 01.10.2021г./

———————————————

Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД търси да назначи:

1. Лекари с придобита специалност по „Акушерство и гинекология“, „Хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“.

2. Новозавършили лекари, които да се обучат и да специализират.

Трудов договор ще се сключи след събеседване с Управителя и Началниците на съответните отделения.

„КОЦ- В. Търново“ ЕООД е един от най -старият онкологичен център в страната, обслужващ областите Велико Търново и Габрово.
Лечебното заведение работи непрекъснато и изпълнява в пълен обем всички клинични пътеки и амбулаторни процедури от самото начало на обявяване на пандемията от COVID- 19 (месец март 2020 г.).
В момента онкологичният център продължава да работи в същия обем и няма COVID отделение.

При проявен интерес моля, изпратете CV с актуална снимка на имейл адрес: onkovt@abv.bg

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

/дата на публикуване 16.11.2020г./

  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • Youtube